Διαδικασία


Βήμα 1

Δωρεάν επισκόπηση των αναγκών σας

Ένας από τους επαγγελματίες μας θα συζητήσει μαζί σας τις ανάγκες σας.


Βήμα 2

Αναλυτική προσφορά

Με βάση τις απαιτήσεις σας, θα σας ετοιμάσουμε λεπτομερή και αναλυτική προσφορά.


Βήμα 3

Επίσημη Συμφωνία

Μόλις διασαφηνιστούν και καταγραφούν οι ανάγκες σας, θα ετοιμαστεί μία συμφωνία όπου θα καταγράφονται λεπτομερώς όλα τα συμφωνηθέντα.


Βήμα 4

Οργάνωση

Συζητώντας μαζί σας θα συμφωνηθούν τα χρονικά πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών και τυχών ιδιαίτερες απαιτήσεις.


Βήμα 5

Εργασία σε εξέλιξη

Η παρακολούθηση του έργου θα είναι συνεχής και θα κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους.


Βήμα 6

Ολοκλήρωση και Παράδοση

Μόλις ολοκληρωθεί το Έργο και αντιμετωπιστούν όλες οι διορθώσεις, προς πλήρη ικανοποίηση του Πελάτη θα προχωρήσουμε στη παράδοση προς λειτουργεία.

Συχνές Ερωτήσεις


Μπορούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε στο έργο σας μόλις υπογραφεί η συμφωνία.

Θα δημιουργήσουμε ένα αναλυτικό σχέδιο που θα περιγράφει λεπτομερώς κάθε πτυχή κόστους του έργου σας. Η πληρωμή θα αναμένεται σε διάφορα σημεία του έργου και θα αναγράφεται στη συμφωνία για την αποφυγή εκπλήξεων.

Αφού συζητήσουμε τις ιδέες σας, θα δημιουργήσουμε ένα λεπτομερές πρόγραμμα επικοινωνίας και παραγωγής μαζί σας. Θέλουμε να γνωρίζουμε τους στόχους σας για το έργο, τα πράγματα που μπορεί να σας αφορούν, τυχόν ειδικές ρυθμίσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Μόλις αρχίσουμε να δουλεύουμε, θα σας ενημερώνουμε σε κάθε σημαντικό βήμα.

Χρησιμοποιούμε μόνο καταρτησμένους επαγγελματίες και ειδικευμένους εργαζόμενους. Όλοι είναι πλήρως δεσμευμένοι και ασφαλισμένοι και πληρούν όλες τις απαιτήσεις αδειοδότησης.

Όλα τα έργα είναι μοναδικά, όπως και οι απαιτήσεις τους. Χρησιμοποιήσουμε πόρους που πληρούν όλα τα απαιτούμενα πρότυπα, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Με την πολυετή εμπειρία στον κλάδο, έχουμε σχέσεις με πολλούς κατασκευαστές και επιχειρήσεις που μας επιτρέπουν να μεταβιβάζουμε τις εξοικονομήσεις σε εσάς.